Rodokmeň

Súrodenci

Úspechy

Fotky

Fotka z Národnej výstavy v Nitre
konanej dňa 14. 03. 2004

Fotka zo Špeciálnej výstavy v Kamennom mlyne
konanej dňa 03. 04. 2004